Circulaire economie

De wereldeconomie is gebouwd op het principe van ‘kopen, gebruiken en weggooien’ van de lineaire economie, een principe dat nu onder vuur ligt vanwege de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke bronnen om te voldoen aan de groeiende vraag, het probleem van de klimaatverandering, het feit dat veel te veel wordt vertrouwd op fossiele brandstoffen of nucleaire energie (de ene veroorzaakt scherpe stijgingen in de prijs van olie, de andere is wellicht onveilig), en de toxiciteit van materialen.

CircularEconomy_image1a.jpg


Van de opkomende economieën in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten wordt verwacht dat ze in de komende decennia drie miljard mensen uit de armoede halen; het valt te verwachten dat dit leidt tot een steeds sterker stijgende vraag naar consumentengoederen uit de nieuwe middenklassen.

De planeet is echter niet in staat deze opleving in economische activiteit en het gebruik van bronnen dat daarmee gepaard gaat, te ondervangen, tenzij er een nieuw, milieuvriendelijker bedrijfsmodel wordt gecreëerd waarin we verantwoordelijker omgaan met materialen.
 
De circulaire economie biedt een manier om economische groei te bevorderen en tegelijkertijd  het milieu te waarborgen.

We krijgen in principe allemaal te maken met een omslagpunt, wanneer we het oude model van 'kopen, gebruiken en weggooien' verlaten en overgaan naar de circulaire economie, die veel minder verspilling van materialen en energie veroorzaakt. De harde werkelijkheid is dat we in de komende decennia geen economische groei kunnen volhouden tenzij we deze omschakeling maken en leren om goederen zodanig te ontwerpen dat ze veilig kunnen worden gescheiden en hergebruikt. Er zijn vier wereldwijde crises die we met de circulaire economie kunnen aanpakken:

1. De klimaatcrisis

Niet alleen is het uiteindelijke doel van de circulaire economie om over te gaan naar duurzame energie (wat leidt tot minder CO2-uitstoot), maar recycling en hergebruik van materialen zal de industrie ook veel minder energie-intensief maken dan het huidige lineaire systeem.

2. De toxiciteitscrisis

We ademen voortdurend chemicaliën uit geproduceerde goederen in. Daar denken we misschien niet over na, maar aangezien we 90% van onze tijd binnen doorbrengen, vormt dit een groot probleem wanneer het niet wordt aangepakt. Plastic, verf, textiel enzovoort geven gassen af die gifstoffen en stofdeeltjes bevatten, wat astma en ook andere ziekten veroorzaakt. Nu de wereld verstedelijkt, moeten we ervoor zorgen dat bij de fabricage van de materialen die in gebouwen worden aangebracht, rekening wordt gehouden met het milieu en met de gezondheid van mensen. De  "Cradle to Cradle"-benadering zoals gedefinieerd door William McDonough en Michael Braungart en overgenomen door Desso, biedt een standaard die de zekerheid geeft dat alle producten veilig zijn en zo ontworpen dat ze gerecycled en hergebruikt kunnen worden.

3. Schaarste aan grondstoffen-crisis

We hebben eenvoudig geen oneindige hoeveelheid grondstoffen in de aardbodem (koper, fosfaten, zink, olie en dergelijke) waarmee we de economische groei van de afgelopen eeuw kunnen voortzetten. Momenteel komt ongeveer 80% van het afval uit consumentengoederen, of het nu verpakking, kleding of schoenen betreft, terecht in verbrandingsovens, op stortplaatsen of in het afvalwater. Bedrijfsmodellen die uitgaan van recyclen en hergebruiken leveren een commerciële waarde opdie kan oplopen tot een bedrag van US$ 700 miljard per jaar aan besparingen op materialen voor consumentengoederen, zo wordt gesteld in een rapport  van de Ellen MacArthur Foundation.

4. Energiecrisis

ons vertrouwen op fossiele brandstoffen is niet alleen op de lange termijn niet vol te houden maar maakt ons ook kwetsbaar voor economische schokken in het heden. Zoals de Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin stelde: "Wanneer de kosten van brandstof stijgen, stijgen alle andere prijzen in de hele toeleveringsketen nog sterker, want alles wordt gemaakt uit fossiele brandstoffen: kunstmest, pesticiden, farmaceutische producten, bouwmaterialen, synthetische garens, energie, transport, warmte en licht." Rifkin vraagt om een stabieler energiesysteem op basis van een nieuw, technologisch mogelijk gemaakt energienetwerk dat hernieuwbare energie levert aan woningen, kantoren en fabrieken. De circulaire economie, met een langetermijnfocus op het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het minder energie-intensieve model biedt hiervoor een potentiële structuur.


Desso, met zijn circulaire economische model dat rond het Cradle to Cradle®-gedachtegoed is gevormd, heeft een goede positie om van deze nieuwe industriële innovatie te profiteren.
 
In het rapport, 'Towards the Circular Economy: Economic and business rationale for an accelerated transition' (Volume 1) dat in januari 2012 werd uitgebracht door Dame Ellen MacArthur (oprichter van de Ellen MacArthur Foundation), wordt gesteld dat de circulaire economie "het concept 'einde levensduur' vervangt door herstel, dat ze verschuift richting het gebruik van hernieuwbare energie en het gebruik van toxische chemicaliën elimineert (die hergebruik benadelen) met als doel afval te elimineren door het superieure ontwerp van materialen, producten, systemen en - daarbinnen - bedrijfsmodellen."
 
 
In hetzelfde rapport, mede geproduceerd door McKinsey & Co., wordt berekend dat bedrijven in de EU jaarlijks €464 miljard (bijna 4% van het jaarlijkse bbp in de EU) zouden kunnen besparen door over te stappen op de circulaire economie.
 
 
Een tweede rapport,
 'Towards the Circular Economy' (Volume 2) dat door dezelfde auteurs in 2013 werd gepubliceerd, stelde vast dat er een internationaal economische kans ter waarde van €516 miljard ligt alleen al in de sector Fast Moving Consumer Goods (consumentengoederen met snelle omloop).
 
 Recent werd het rapport
, 'Towards the circular economy: Accelerating the scale-up across global supply chains' (Volume 3) gelanceerd tijdens het World Economic Forum annual Summit in Davos. In het rapport wordt geconcludeerd dat de circulaire economie vanaf 2025 jaarlijks meer dan US$1 miljard kan genereren voor de globale economie. Het maakt onderdeel uit van Project MainStream, een nieuw World Economic Forum initiatief in partnerschap met de Ellen MacArthur Foundation en McKinsey & Co, dat tot doel heeft samen te werken met bedrijven om het potentieel van de circulaire economie rondom specifieke thema's als materiaal management, informatietechnologie en business model innovatie te helpen realiseren. De organisatoren schatten dat de potentiële voordelen vanProject MainStream US$500 miljoen in materiële kostenbesparingen, 100.000 nieuwe banen en het voorkomen van 100 miljoen ton afval zullen zijn.
 
Desso is een van de eerste organisaties die lid is geworden van het kennisnetwerk, de Circular Economy 100, dat is georganiseerd door de Ellen MacArthur Foundation en dat een van de pioniers blijft van de circulaire economie; dit kennisnetwerk levert materiaal voor de Ellen MacArthur Foundation en anderen.

“In een wereld van eindige grondstoffen moeten we een nieuw, meer herstellend economisch model voor de wereldeconomie vinden en een waarin we supply chains ontwikkelen die gezonde materialen leveren in onze producten tijdens het gebruik en wanneer ze worden gerecycled. We brengen 90% van onze tijd binnen door en het is noodzakelijk dat al deze materialen die deel uitmaken van de gebouwde omgeving de gezondheid en het welzijn ondersteunen. Dat is de reden waarom we verheugd zijn dit nieuwe rapport en Project MainStream met onze ervaring met de overgang naar een circulair model, samen met andere bedrijven te kunnen ondersteunen.”

Alexander Collot d’Escury, CEO Desso Group

  • Deel deze pagina
  • twitter
  • linkedin
  • facebook
  • email